Kỳ họp thứ Ba - Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

14:59, Thứ Sáu, 18-3-2022

Trong 2 ngày 22/7 và 23/7/2021, HĐND Đông Hà đã tổ chức kỳ họp thứ Ba - HĐND thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; đây là kỳ họp thường lệ nhằm tập trung đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND thành phố về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2021 và quyết định bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2021 cùng một số nội dung quan trọng khác theo luật định.

Ông Nguyễn Chiến Thắng - UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp

Dự kỳ họp có các đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII bầu tại địa bàn thành phố Đông Hà; Ông Nguyễn Chiến Thắng - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy và các ông bà trong Ban Thường vụ Thành ủy; lãnh đạo UBND thành phố; Thường trực UBMTTQVN thành phố; đại diện lãnh đạo các phòng, ban ngành, đoàn thể thành phố, các đơn vị đóng trên địa bàn; đại biểu HĐND thành phố khóa XI; Trưởng, Phó đoàn Hội thẩm nhân dân; đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN các phường.

Tại kỳ họp, HĐND thành phố đã xem xét và cho ý kiến các báo cáo của UBND thành phố về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, điều hành ngân sách, đầu tư công; tình hình tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2020; kết quả giải trình ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3 - HĐND thành phố. Xem xét các báo cáo đề xuất chủ trương và báo cáo điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án sử dụng vốn đầu tư công theo quy định của Luật đầu tư công năm 2019. Nghe Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền; xem xét các báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm của của Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố; xem xét Quy chế hoạt động của HĐND thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Quy chế tiếp công dân của HĐNĐ, đại biểu HĐND thành phố khoá XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Chương trình giám sát của HĐND thành phố năm 2022.

Tại kỳ họp, HĐND thành phố đã biểu quyết thông qua 21 Nghị quyết.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Ông Hồ Sỹ Trung - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị: sau kỳ họp, UBND thành phố sớm cụ thể hoá các Nghị quyết của HĐND thành phố mới ban hành; tập trung khắc phục khó khăn, thách thức; tích cực thu hút đầu tư; chủ động huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư; thực hiện đồng bộ giải pháp thu ngân sách, điều hành ngân sách đảm bảo cân đối, hiệu quả. Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, bảo đảm giải ngân vốn theo kế hoạch; chỉ đạo quyết liệt hơn trong thực hiện chủ đề năm “Quy hoạch, giải phóng mặt bằng và chỉnh trang đô thị”; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ môi trường; quan tâm chăm lo sự nghiệp văn hóa xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính; đảm bảo quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Sau kỳ họp này, đề nghị các vị đại biểu HĐND thành phố tiếp tục phát huy tinh thần "đổi mới, đoàn kết, sáng tạo, hành động", kịp thời báo cáo cử tri kết quả kỳ họp; đồng thời, tích cực chủ động, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân; giải thích, tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của HĐND thành phố.

Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các tổ đại biểu HĐND thành phố có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Tổ đại biểu HĐND tỉnh, UBMTTQVN thành phố và các tổ chức thành viên đẩy mạnh giám sát và tuyên truyền đến toàn thể cử tri và Nhân dân thành phố thực hiện tốt các nghị quyết đã đề ra. HĐND thành phố kêu gọi toàn thể cử tri và Nhân dân thành phố phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, năng động, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức; thực hiện tốt các chủ trương của Đảng và Nhà nước; hăng hái thi đua lao động, sản xuất góp phần đưa thành phố Đông Hà phát triển nhanh, bền vững, thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII đã đề ra, xây dựng thành phố Đông Hà sớm đạt đô thị loại II, từng bước trở thành thành phố thông minh./.

Phạm Thị Thúy Hằng - Văn phòng HĐND&UBND

Các tin khác
Hình ảnh

Thống kê truy cập

  • Đang online 5

  • Hôm nay 876

  • Tổng cộng 2.656.262