Thường trực HĐND thành phố kiểm tra thực địa về danh mục đầu tư một số công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Đông Hà

15:18, Thứ Sáu, 18-3-2022

Ngày 22/6/2021, Chủ tịch HĐND thành phố Hồ Sỹ Trung đã chủ trì phiên họp và kiểm tra thực địa các vị trí dự kiến đầu tư xây dựng một số công trình trên địa bàn thành phố; tham dự có Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đặng Thị Thủy; các đồng chí Trưởng ban, Phó Trưởng các ban HĐND thành phố; đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng Tài chính - Kế hoạch, Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Trung tâm Phát triển cụm Công nghiệp - Khuyến công và Dịch vụ công ích thành phố.

Thường trực HĐND thành phố kiểm tra thực địa tại Kiệt 471, Quốc lộ 9

Thực hiện quy chế phối hợp giữa HĐND và UBND thành phố trên cơ sở các đề xuất của UBND thành phố về việc trình HĐND thành phố cho ý kiến thống nhất danh mục các công trình, nhiệm vụ sử dụng nguồn tăng thu sử dụng đất năm 2020 (đợt 2) và danh mục các công trình sử dụng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2022, Thường trực HĐND thành phố đã tiến hành họp và kiểm tra thực địa để cho ý kiến về các danh mục theo đề xuất của UBND thành phố. Về danh mục các công trình, nhiệm vụ sử dụng nguồn tăng thu sử dụng đất năm 2020 (đợt 2) gồm: 2 công trình bổ sung vốn để phục vụ công tác GPMB và 15 công trình, nhiệm vụ khác với tổng kinh phí dự kiến được phân bổ gần 6,2 tỷ đồng. Về danh mục các công trình sử dụng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2022, gồm 32 công trình (vốn sự nghiệp giao thông 6 công trình, sự ngiệp giáo dục đào tạo 8 công trình, sự nghiệp kinh tế và phát triển nông nghiệp 4 công trình và sự nghiệp kinh tế khác 14 công trình) với tổng mức đầu tư dự kiến 22 tỷ đồng. 

Trên cơ sở ý kiến tham gia của các thành viên dự họp và kết quả kiểm tra tại thực địa các công trình, Thường trực HĐND thành phố đã thống nhất với các danh mục, nhiệm vụ do UBND thành phố trình lấy ý kiến, các công trình đề xuất thực hiện là cần thiết nhằm kịp thời sửa chữa, nâng cấp về hệ thống hạ tầng kỹ thuật, chỉnh trang đô thị, đảm bảo an toàn giao thông phục vụ phát triển kinh tế xã hội, giải quyết vấn đề dân sinh. Trên cơ sở ý kiến thống nhất về danh mục các công trình Thường trực HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố chi đạo các đơn vị được giao chủ đầu tư, quản lý dự án và các đơn vị có liên khẩn trương hoàn thiện về thủ tục đầu tư, triển khai thực hiện để các công trình phát huy hiệu quả.

 

Hoàng Trọng Quang - Văn phòng HĐND và UBND thành phố

Các tin khác
Hình ảnh

Thống kê truy cập

  • Đang online 16

  • Hôm nay 501

  • Tổng cộng 2.656.905