Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ Mười (kỳ họp chuyên đề)

10:46, Chủ Nhật, 23-10-2022

Kỳ họp đã xem xét, thảo luận, cho ý kiến về điều chỉnh, bổ sung danh mục đầu tư công trung hạn; điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn thành phố Đông Hà giai đoạn 2021 - 2025 trên cơ sở đề nghị của UBND thành phố.

Chiều ngày 21 tháng 10 năm 2022, Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà khoá XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ Mười (kỳ họp chuyên đề).

Thực hiện Luật Đầu tư công năm 2019 và các văn bản quy định của pháp luật có liên quan, HĐND thành phố khóa 12 đã thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn thành phố Đông Hà giai đoạn 2021 - 2025 tại kỳ họp thứ tám - kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 với danh mục đầu tư 125 dự án, tổng kế hoạch vốn gần 2.000 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách thành phố 1.500 tỷ đồng, nhằm hoàn thiện cơ sở hạ tầng, phấn đấu đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ, đảm bảo đô thị phát triển hài hòa, sớm đạt đô thị loại II.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện một số công trình dự án trong năm 2022, các cơ quan, đơn vị thành phố gặp phải một số khó khăn, vướng mắc nhất định, liên quan đến chủ trương đầu tư cũng như tổng mức đầu tư đã được phê duyệt, nguyên nhân chủ yếu do từ khi lập chủ trương đầu tư cho đến khi triển khai thực hiện giá nguyên, nhiên, vật liệu tăng cao, giá đất đền bù GPMB tăng. Do đó, UBND thành phố đề nghị HĐND thành phố xem xét điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn thành phố Đông Hà giai đoạn 2021 - 2025, cụ thể: cắt giảm 03 dự án, bổ sung 02 dự án và điều chỉnh chủ trương đầu tư 09 dự án trong (7 dự án điều chỉnh tăng và giảm tổng mức đầu tư, 02 dự án điều chỉnh giãn thời gian thực hiện dự án do khó khăn trong cân đối nguồn vốn đầu tư công) Kế hoạch đầu tư công trung hạn thành phố đã được HĐND thành phố thông qua. Đây là các công trình, dự án có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội thành phố, góp phần chỉnh trang đô thị, xây dựng thành phố Đông Hà sớm đạt đô thị loại 2 và từng bước trở thành thành phố thông minh.

Các nội dung trình kỳ họp lần này được gửi đến các đại biểu nghiên cứu, cho ý kiến hoàn thiện và đã được các Ban Hội đồng nhân dân thành phố thẩm tra theo quy định. Tại kỳ họp, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đã thảo luận và thống nhất thông qua các Nghị quyết đối với các nội dung nói trên.

Bế mạc kỳ họp, bà Lê Thị Anh Đào – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố phát biểu: Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ Mười - Hội đồng nhân dân thành phố đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Trên cơ sở các Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân thành phố đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố sớm chỉ đạo để triển khai thực hiện các nội dung đảm bảo theo đúng quy định./.

Hoàng Trọng Quang – Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố.

Các tin khác
Hình ảnh

Thống kê truy cập

  • Đang online 2

  • Hôm nay 1048

  • Tổng cộng 621.175