Bế mạc Kỳ họp thứ 12 - HĐND thành phố Đông Hà khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

14:32, Thứ Hai, 10-4-2023

Sau một ngày rưỡi làm việc tích cực và khẩn trương, với tinh thần dân chủ, nghiêm túc, trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 12 - HĐND thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. 

Bà Lê Thị Anh Đào – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu bế mạc kỳ họp

Kỳ họp thứ 12 - HĐND thành phố khóa XII đã xem xét các báo cáo, Tờ trình và thông qua 8 Nghị quyết về: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; dự toán thu, chi ngân sách; kế hoạch đầu tư công năm 2023; phê chuẩn điều chỉnh quyết toán ngân sách nhà nước thành phố năm 2021; thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp HĐND thành phố năm 2023, về phê chuẩn kết quả bầu uỷ viên UBND thành phố; về miễn nhiệm và bầu bổ sung Hội thẩm Tòa án nhân dân thành phố và Nghị quyết thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp HĐND thành phố năm 2023

Phát biểu bế mạc kỳ họp, bà Lê Thị Anh ĐàoPhó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh: Đây là những nội dung quan trọng, đề nghị UBND thành phố sớm cụ thể hoá các Nghị quyết của HĐND thành phố mới ban hành; tập trung khắc phục khó khăn, thách thức; tích cực thu hút đầu tư; chủ động huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực; thực hiện đồng bộ giải pháp thu ngân sách, điều hành ngân sách đảm bảo cân đối, hiệu quả. Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, bảo đảm giải ngân vốn theo kế hoạch; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ môi trường; quan tâm chăm lo sự nghiệp văn hóa xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính; đảm bảo quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Sau kỳ họp này, đề nghị các vị đại biểu HĐND thành phố tiếp tục phát huy tinh thần "đổi mới, đoàn kết, sáng tạo, hành động", kịp thời báo cáo cử tri kết quả kỳ họp; đồng thời, tích cực chủ động, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân; giải thích, tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của HĐND thành phố. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các tổ đại biểu HĐND thành phố có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Tổ đại biểu HĐND tỉnh, UBMTTQVN thành phố và các tổ chức thành viên đẩy mạnh giám sát và tuyên truyền đến toàn thể cử tri và Nhân dân thành phố thực hiện tốt các nghị quyết đã đề ra.

HĐND thành phố kêu gọi toàn thể cử tri và Nhân dân thành phố phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, năng động, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức; thực hiện tốt các chủ trương của Đảng và Nhà nước; hăng hái thi đua lao động, sản xuất góp phần đưa thành phố Đông Hà phát triển bền vững, thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII đã đề ra, xây dựng thành phố Đông Hà từng bước trở thành thành phố thông minh.

Kỳ họp thứ 12 - HĐND thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 kết thúc vào lúc 11h30 ngày 21/12/2022.

Thu Sương – Chuyên viên Văn phòng HĐND & UBND thành phố

Các tin khác
Hình ảnh

Thống kê truy cập

  • Đang online 4

  • Hôm nay 305

  • Tổng cộng 3.004.273