UBND thành phố tổ chức họp thông qua dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

14:42, Thứ Hai, 23-10-2023

Ngày 19/10/2023, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phạm Văn Dũng chủ trì cuộc họp thông qua dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Đ/c Phạm Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo buổi họp

Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo và cán bộ Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Văn phòng HĐND&UBND thành phố, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Kinh tế, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Văn hóa – Thông tin, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, Trung tâm Phát triển CCN-KC&DVCI thành phố, Ban QLDA Đầu tư xây dựng thành phố, UBND các phường.

Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 thành phố Đông Hà dựa trên Phương án Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Đông Hà và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố năm 2024. Tổng hợp các nhu cầu sử dụng đất của người dân và nhu cầu sử dụng đất của các công trình dự án đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn trung ương, tỉnh, địa phương triển khai trên địa bàn thành phố và một số dự án của các thành phần kinh tế. Đảm bảo điều hòa được quan hệ sử dụng đất trong phát triển xây dựng đô thị và phát triển của các ngành kinh tế phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 thành phố Đông Hà, là cơ sở pháp lý để tiến hành giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, giúp cho các tổ chức, cá nhân có cơ sở pháp lý đầu tư phát triển trên địa bàn thành phố. Chỉ tiêu các loại đất chính của phương án kế hoạch sử dụng đất 2024 đảm bảo cho phát triển kinh tế - xã hội. Hiệu quả sử dụng đất được nâng cao với sự chuyển dịch cơ cấu đất đai hợp lý, phù hợp với định hướng phát triển của thành phố.

Các nội dung, yêu cầu về kế hoạch sử dụng đất năm 2024 được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan.

Sau khi đại diện Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh báo cáo, các thành viên tham dự họp đã tiến hành thảo luận. Buổi thảo luận diễn ra sôi nổi, thẳng thắn, đi thẳng vào vấn đề. Trong đó, các nội dung được các thành viên tham gia trao đổi nhiều đó là: Việc bổ sung và đưa ra khỏi Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 một số dự án cho phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn của thành phố; việc bổ sung các nhà văn hóa khu phố để lại sử dụng vào kế hoạch sử dụng đất và chưa đưa vào kế hoạch sử dụng đất các nhà văn hóa khu phố dôi dư; nhu cầu sử dụng đất của các cá nhân, hộ gia đình và các thửa đất nhỏ, hẹp trên địa bàn thành phố...

Kết luận cuộc hợp Phó Chủ tịch UBND thành phố Phạm Văn Dũng đề nghị đơn vị tư vấn, Phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp thu, bổ sung, hoàn thiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 thành phố Đông Hà, trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, UBND tỉnh phê duyệt./.

Vũ Trung Kiên – Văn phòng HĐND và UBND thành phố Đông Hà.

Các tin khác
Hình ảnh

Thống kê truy cập

  • Đang online 21

  • Hôm nay 226

  • Tổng cộng 2.656.630