Đảng bộ Công an thành phố Đông Hà tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XI)

21:38, Thứ Sáu, 18-3-2022

Sáng 04/4/2013, Đảng bộ Công an thành phố Đông Hà tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ.

Thượng tá Nguyễn Văn Hạnh, Phó bí thư Đảng ủy, Phó trưởng Công an thành phố Đông Hà phát biểu tại hội nghị

Tại Hội nghị, các đảng viên đã được nghe các báo cáo viên là Thượng tá Nguyễn Văn Hạnh – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Công an thành phố và Thượng tá Nguyễn Hoàng – ĐUV, Phó Trưởng Công an thành phố truyền đạt  nội dung 05 chuyên đề, gồm: Tình hình kinh tế - xã hội năm 2012, dự báo bối cảnh, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2013; Tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng  để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành  nước công nghiệp theo hướng hiện đại;  Tiếp tục sắp xếp đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; Phát triển khoa học và công  nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp  hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng  xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Với lối triển khai sinh động, mạch lạc, các báo cáo viên đã truyền đạt, giải thích, minh họa thêm các nội dung có liên quan đến từng chuyên đề, vì vậy Hội nghị đã lôi cuốn được sự quan tâm, chú ý lắng nghe của toàn thể  cán bộ đảng viên trong đảng bộ./.

Các tin khác
Hình ảnh

Thống kê truy cập

  • Đang online 2

  • Hôm nay 373

  • Tổng cộng 2.913.500