Thành phố Đông Hà tổng kết công tác Quốc phòng, An ninh và xây dựng cơ sở năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022

13:42, Thứ Sáu, 18-3-2022

Ngày 30/12/2021, UBND thành phố Đông Hà tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng, an ninh và xây dựng cơ sở năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022. Tham dự Hội nghị có đại diện Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh; đại diện Thường trực Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố; đại diện lãnh đạo các Ban Đảng; đại diện Ban Chỉ đạo Xây dựng cơ sở, Ban Chỉ huy Quân sự, Công an thành phố; đại diện lãnh đạo UBND và Ban Chỉ huy Quân sự, Công an các phường.   

Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đông Hà phát biểu tại hội nghị

Báo cáo đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác quốc phòng, an ninh, xây dựng cơ sở năm 2021 nhận định: Năm 2021, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những biến động phức tạp, khó lường. Một số nước lớn tiếp tục có những thay đổi, điều chỉnh chính sách, chiến lược mới mang tính cạnh tranh cao; bất ổn chính trị, xung đột vũ trang, sắc tộc, tôn giáo, tranh chấp chủ quyền… diễn ra dưới nhiều hình thức mới, gay gắt hơn. Những vấn đề toàn cầu và an ninh phi truyền thống như: an ninh tài chính, an ninh mạng, dịch bệnh Covid-19... diễn biến phức tạp, nghiêm trọng. Trong nước, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, kinh tế tiếp tục phát triển, quốc phòng, an ninh được giữ vững. Tuy nhiên, trên một số địa bàn, lĩnh vực vẫn có những diễn biến hết sức phức tạp, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động cơ hội chính trị ngày càng công khai, thách thức; hoạt động các loại tội phạm, tai tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật vẫn xảy ra nhiều, gây lo lắng, bức xúc dư luận trong cán bộ và Nhân dân. Trên địa bàn tỉnh nói chung và thành phố Đông Hà nói riêng, tình hình an ninh, trật tự nhìn chung ổn định, nhưng trên từng mặt công tác vẫn còn tiềm ẩn nhiều phức tạp, đặc biệt là diễn biến của dịch bệnh Covid-19 đã tác động trực tiếp đến nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, xây dựng cơ sở năm 2021.

Song được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, hướng dẫn của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh; dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, sự giám sát của Thường trực HĐND, sự điều hành có hiệu quả của UBND thành phố, sự phối hợp của các ban ngành, đoàn thể địa phương, cùng với sự nỗ lực của cán bộ và Nhân dân thành phố, đã khắc phục những khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, xây dựng cơ sở năm 2021 đã đề ra, góp phần thực hiện tốt "mục tiêu kép" vừa đẩy lùi dịch bệnh, vừa thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đã đạt được nhiều kết quả nhất định. Việc thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh được triển khai một cách đồng bộ và toàn diện; đặc biệt là chú trọng công tác sẵn sàng chiến đấu, xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh ngày càng vững mạnh. Các lực lượng chức năng đã tập trung bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình và tham mưu kịp thời cho cấp ủy chính quyền giải quyết tốt tình hình ngay từ cơ sở; ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, không để xảy ra tụ tập đông người, biểu tình, gây rối an ninh trật tự; bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội và hoạt động của đoàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước diễn ra trên địa bàn; xây dựng được thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới. Đặc biệt, năm vừa qua, lực lượng Công an và Quân sự thành phố đã phát huy vai trò tiên phong, nòng cốt trong công tác phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đơn vị thành phố trong tham mưu tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thu cấp phường năm 2021 đạt kết quả tốt; chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cũng như phòng, chống và khắc phục hậu quả của áp thấp nhiệt đới và mưa lớn trên diện rộng vào giữa tháng 9, 10/2021.

Hội nghị cũng đã thẳng thắn nhìn nhận bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục, như: Nhận thức về quốc phòng, an ninh của một số cán bộ, đảng viên chưa đầy đủ, sâu sắc, còn thiếu cảnh giác trước âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch và biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở một số địa phương, đơn vị chưa có chiều sâu, hiệu quả xã hội của phong trào chưa cao. Sự phối hợp giữa các lực lượng, các cấp, các ngành trong tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ở một số địa phương, lĩnh vực còn thiếu chủ động và chưa kịp thời. Công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, trao đổi thông tin giữa các lực lượng có lúc chưa toàn diện; xử lý, giải quyết vụ việc, đơn thư, khiếu kiện trong nội bộ nhân dân chưa đồng bộ, kịp thời. Tinh thần cảnh giác, tố giác tội phạm chưa được phát huy cao; việc bảo vệ tài sản tại một số cơ quan, doanh nghiệp, trường học và trong một số khu vực dân cư chưa được quan tâm đúng mức. Công tác đấu tranh, phòng ngừa hoạt động của tội phạm được tổ chức thực hiện quyết liệt, các đơn vị đã tập trung các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh và hầu hết các loại tội phạm đã được kiềm chế, song tình trạng trộm cắp, cướp giật tài sản có những thời điểm còn diễn biến phức tạp, chưa được kiềm chế một cách bền vững; đặc biệt nổi lên là tội phạm “tín dụng đen”. Công tác xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện trên một số mặt còn hạn chế. Hoạt động của một số Ban XDCS phường chưa phát huy hiệu quả, các thành viên chủ yếu là kiêm nhiệm, thực hiện nhiều nhiệm vụ nên việc tập trung chỉ đạo XDCS vững mạnh chưa thường xuyên, sự phối kết hợp của một số ban, ngành, đoàn thể chưa được phát huy. Công tác công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021 đạt chỉ tiêu trên giao nhưng đã bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém, đáng chú ý là công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, địa phương trong việc khám tuyển, nắm bắt tình hình ở cơ sở, tuyên truyền nâng cao nhận thức nhân dân về Luật Nghĩa vụ quân sự và đăng ký quản lý công dân trong độ tuổi nhập ngũ...

Năm 2022, dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp khó lường; trong nước các thế lực thù địch vẫn tăng cường hoạt động chống phá, đẩy mạnh thực hiện chiến lược “diễn biến hoà bình”, “bạo loạn lật đổ”; các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Tình hình tranh chấp đất đai, khiếu kiện và tội phạm tiếp tục có những diễn biến phức tạp; dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến khó lường... những yếu tố trên sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, xây dựng cơ sở và phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, xây dựng cơ sở năm 2022, hội nghị đã đề ra 05 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm: 

Thứ nhất, Tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng nhất là các quan điểm, chủ trương về quốc phòng và tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về quốc phòng, an ninh, về âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hoà bình” “bạo loạn lật đổ” của thế lực thù địch; tạo chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng về nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, cán bộ đảng viên và toàn dân.

Thứ hai, Thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, chương trình hành động của cấp trên về lĩnh vực Quốc phòng, An ninh, nhất là Chỉ thị số 08-CT/ThU, ngày 15/12/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2022. Trong đó, Công an, Quân sự tập trung chuẩn bị tốt các phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, sự kiện chính trị, văn hóa - xã hội quan trọng, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đoàn khách quốc tế trên địa bàn, các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ, tết; trọng tâm là 50 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị, giải phóng Đông Hà và đón nhận Huân chương độc lập hạng II gắn với lễ công bố Quyết định công nhận thành phố Đông Hà đạt đô thị loại II. Trước mắt, tập trung thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, đảm bảo an toàn, an ninh trật tự cho Nhân dân vui Tết đón Xuân.

Thứ ba,  Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng, an ninh, phát huy vai trò của Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh thành phố; Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, biện pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng an ninh. Tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh cho cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân trong tình hình hiện nay, nhất là âm mưu “ diễn biến hoà bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch. Kiên quyết đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn ý đồ liên kết hình thành tổ chức chính trị đối lập, các tổ chức tôn giáo trái phép và việc bất tuân dân sự của người dân, đề cao tinh thần cảnh giác trước các hoạt động chống phá của kẻ địch, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Thứ tư, Lực lượng Quân sự và Công an cần phát huy hơn nữa trong công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ QP, AN, XDCS; phối hợp chặt chẽ trong mọi hoạt động, đặc biệt là tiếp tục thực hiện có hiệu quả trong phối hợp thực Nghị định số 03/2019/NĐ-CP; Nghị định số 133/2015/NĐ-CP ngày 28/12/2015 của Chính phủ về “Quy định việc phối hợp của dân quân tự vệ với các lực lượng trong hoạt động bảo vệ biên giới, biển, đảo; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở; bảo vệ và phòng, chống cháy rừng”. Không ngừng củng cố thế trận Quốc phòng toàn dân và thế trận An ninh nhân dân vững chắc, kiện toàn và phát huy hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của Ban chỉ đạo xây dựng cơ sở thành phố; Ban chỉ đạo xây dựng cơ sở cấp phường tập trung xây dựng cơ sở vững mạnh về Quốc phòng, An ninh, không để xảy ra điểm nóng. Triển khai tốt công tác tuyển quân, tuyển sinh, huấn luyện, đảm bảo chỉ tiêu được giao. Nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng vũ trang trong tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả do thiên tai, bão lụt, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn. Chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ Phường 3, phường Đông Lương đạt kết quả tốt. Tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, không để xảy ra lây lan trong cộng đồng.

Thứ năm, Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại; trong đó chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao năng lực, phẩm chất, đạo đức cách mạng, sẵn sàng chiến đấu cao. Tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh”; các phong trào, cuộc vận động trong lực lượng vũ trang, coi đây là nhiệm vụ then chốt, thường xuyên để nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

Nhân dịp này, lãnh đạo thành phố đã tặng giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 14 tập thể và 24 cá nhân đã có nhiều thành tịch trong công tác quốc phòng, an ninh và xây dựng cơ sở năm 2021.

Nguyễn Đức Hải - Văn phòng HĐND và UBND thành phố

Các tin khác
Hình ảnh

Thống kê truy cập

  • Đang online 6

  • Hôm nay 330

  • Tổng cộng 2.913.457