Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà họp phiên toàn thể quý IV năm 2021

13:56, Thứ Sáu, 18-3-2022

Ngày 02/12/2021, UBND thành phố tổ chức phiên họp toàn thể quý IV năm 2021 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021; đề xuất chỉ tiêu, các giải pháp thực hiện trong năm 2022 và thống nhất các nội dung trình Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và kỳ họp thứ 7 - HĐND thành phố khóa XII. Chủ tịch UBND thành phố Hồ Sỹ Trung cùng các Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì phiên họp. 

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì phiên họp

Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021, làm rõ một số khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân, đồng thời đề xuất các chỉ tiêu và giải pháp thực hiện trong năm 2022.

Năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020 - 2025, mở đầu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Mặc dù thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2021 trong bối cảnh gặp rất nhiều khó khăn về dịch bệnh và các yếu tố thiên tai bất lợi, nhưng thành phố đã chỉ đạo kịp thời, đặc biệt là các thành phần kinh tế đã chủ động khắc phục những khó khăn, có các giải pháp phù hợp trong điều kiện vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu của thành phố năm 2021 có 10/14 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; tập trung chỉ đạo thành công công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Kịp thời kiện toàn bộ máy lãnh đạo, công chức, viên chức các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp tạo nền tảng vững chắc và điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Các giải pháp nhằm tăng thu ngân sách được thực hiện quyết liệt, ban hành và triển khai thực hiện Quy chế phối hợp công tác thu, nộp Ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố; chủ động kịp thời ưu tiên bố trí ngân sách cho công tác phòng, chống dịch Covid-19. Công tác kêu gọi, huy động nguồn lực đầu tư được đẩy mạnh và có nhiều kết quả. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 16,55% so với năm 2020; công tác đấu giá quyền sử dụng đất dự kiến vượt so dự toán đề ra. Tích cực phối hợp thực hiện xây dựng Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đông Hà đến năm 2030 tầm nhìn đến 2050 trình HĐND thành phố thông qua tại kỳ họp ngày 16/11/2021. Đã tập trung chỉ đạo, chủ động phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư để thực hiện GPMB các công trình trên địa bàn, đặc biệt là các dự án từ nguồn vốn Trung ương, nguồn vốn tỉnh và các doanh nghiệp; tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm: Các công trình thuộc dự án GMS, Công trình Cầu kết nối khu đô thị bắc sông Hiếu với trung tâm thành phố Đông Hà (GMS)... Phối hợp chặt chẽ với các ngành cấp tỉnh chuẩn bị triển khai các dự án kêu gọi đầu tư các khu đô thị trên địa bàn thành phố theo Quyết định số 3201/QĐ-UBND ngày 09/11/2020 của UBND tỉnh. Thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư các công trình XDCB năm 2021, danh mục vốn sự nghiệp kinh tế có tính chất đầu tư năm 2021. Tích cực chỉ đạo và xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thành phố đảm bảo đúng quy trình. Tranh thủ sự giúp đỡ của Bộ ngành Trung ương, của tỉnh để triển khai Dự án Phát triển đô thị ven biển miền Trung hướng đến tăng trưởng xanh và thích ứng biến đổi khí hậu, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị sử dụng vốn vay AFD.

Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ; đã tổ chức tốt các hoạt động chào mừng các sự kiện chính trị nổi bật của quê hương, đất nước. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo đã khắc phục khó khăn, hoàn thành chương trình năm học 2019-2020 và triển khai năm học 2020-2021 trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19; ban hành và triển khai chương trình giáo dục phổ thông, sách giáo khoa mới đến năm 2025 theo kế hoạch. Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân được quan tâm, tập trung chỉ đạo quyết liệt có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid - 19, chỉ đạo thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị của Chính phủ và UBND tỉnh; hoạt động của các Tổ tự nguyện “Giám sát và tuyên truyền phòng, chống Covid - 19 tại cộng đồng” ngày càng phát huy hiệu quả; an sinh xã hội được đảm bảo, các gia đình, đơn vị thực hiện chính sách, hộ nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội được chăm lo kịp thời, chu đáo, triển khai thực hiện Nghị quyết số 42 và Quyết định số 15 của Chính phủ về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại được chú trọng và phân công giải quyết kịp thời. Tổ chức tốt lực lượng bảo vệ các điểm cách ly đảm bảo nghiêm túc, an toàn. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; tổ chức nhiều đợt cao điểm trấn áp tội phạm, triệt phá được nhiều điểm phức tạp về ma túy.

Phát huy kết quả thực hiện năm 2021, bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII, thành phố xác định phương châm năm 2022  là “thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội”; tập trung ưu tiên cao nhất cho công tác phòng chống dịch, chủ động xây dựng các phương án, kịch bản theo từng cấp độ dịch để kịp thời ứng phó với mọi tình huống, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan. Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020-2025; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển, đa dạng hóa các hình thức đầu tư để phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền vững; tiếp tục huy động nguồn lực để phấn đấu hoàn thành các tiêu chí đô thị loại II, từng bước trở thành thành phố thông minh; tăng cường cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư để thu hút đầu tư và đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ; chú trọng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đảm bảo các chế độ chính sách an sinh xã hội, cải thiện nâng cao đời sống của nhân dân; tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được và những mặt còn tồn tại hạn chế, tại phiên họp, các đại biểu đã tham gia phát biểu ý kiến, đề xuất bổ sung các giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu, các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022; đồng thời thống nhất đề xuất trình Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và HĐND thành phố các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022.

 

Lê Thị Nhật Linh - Văn phòng

Các tin khác
Hình ảnh

Thống kê truy cập

  • Đang online 1

  • Hôm nay 161

  • Tổng cộng 2.898.319