UBND thành phố làm việc với Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ 09 tháng đầu năm 2021

14:17, Thứ Sáu, 18-3-2022

Ngày 21/10/2021, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Sỹ Trung chủ trì làm việc với Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố về tình hình thực hiện công tác xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng 09 tháng đầu năm 2021. Tham dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đặng Thị Thủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phạm Văn Dũng cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Văn phòng HĐND và UBND, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố Hồ Sỹ Trung phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Trong năm 2021, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố được giao nhiệm vụ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với 45 công trình  (trong đó có 35 công trình chuyển tiếp và 10 công trình mới). Xác định công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ rất nặng nề, khó khăn và phức tạp; liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân trong vùng thực hiện các dự án; tác động lớn đến tiến độ đầu tư và giải ngân nguồn vốn theo kế hoạch. Ngay từ đầu năm UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch thực hiện công tác giải phóng mặt bằng năm 2021, theo đó đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị và tiến độ hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng các công trình. Trong quá trình thực hiện, UBND thành phố đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, tổ chức nhiều cuộc họp, nhiều buổi kiểm tra thực địa, cho ý kiến chỉ đạo và xử lý các kiến nghị, đề xuất để tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo việc triển khai thực hiện nhiệm vụ hiệu quả. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Trung tâm Phát triển quỹ đất đã tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tích cực phối hợp với các ban ngành đoàn thể và chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động, đối thoại các trường hợp bị ảnh hưởng chấp thuận chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Đối với công tác xây dựng cơ bản, Trung tâm PTQĐ được giao nhiệm vụ chủ đầu tư/quản lý dự án 20 công trình, Ban QLDA ĐTXD thành phố được giao nhiệm vụ chủ đầu tư/quản lý dự án 53 công trình, các đơn vị đã chủ động phối hợp nhà thầu lập kế hoạch tiến độ thi công các công trình và thường xuyên đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công; kịp thời phối hợp tháo gỡ các vướng mắc liên quan để đảm bảo tiến độ thực hiện. Công tác giải phóng mặt bằng và xây dựng cơ bản trong 9 tháng đầu năm đã đạt được một số kết quả nhất định.

Tuy nhiên, qua theo dõi tình hình thực hiện nhiệm vụ 09 tháng đầu năm 2021, kết quả thực hiện của các đơn vị vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đề ra: tỷ lệ giải ngân các công trình đạt thấp so với kế hoạch; công tác giải phóng mặt bằng còn nhiều vướng mắc, chậm được tháo gỡ, tiến độ thực hiện các công trình vẫn còn chậm, không hoàn thành theo kế hoạch đặt ra, nhất là các công tình trọng điểm. Bên cạnh các nguyên nhân khách quan như: ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh COVID-19, nguồn vốn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh chậm bố trí, tình hình biến động giá cả, khan hiếm vật liệu xây dựng; khối lượng công trình GPMB khá lớn, trong đó chủ yếu các công trình chuyển tiếp tồn đọng các trường hợp khó khăn, vướng mắc kéo dài, ... thì nguyên nhân chủ quan thuộc về trách nhiệm của các đơn vị, cụ thể: công tác phối hợp với giữa các cơ quan, đơn vị còn thiếu chặt chẽ, trách nhiệm chưa cao mặc dù UBND thành phố đã ban hành quy định phối hợp lập, thẩm định hồ sơ thu hồi đất và phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn, đã quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị và UBND các phường; chưa chấp hành nghiêm túc các kết luận và văn bản chỉ đạo của UBND thành phố; chưa tích cực và kịp thời trong việc đề xuất các giải pháp tháo gỡ các khó khăn vướng mắc.

Trên cơ sở báo cáo các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất của các cơ quan, đơn vị tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Phạm Văn Dũng đã cho ý kiến chỉ đạo xử lý đối với từng trường hợp/từng công trình cụ thể nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Sỹ Trung yêu cầu Ban QLDA ĐTXD, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố tiếp thu nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Phạm Văn Dũng; đồng thời yêu cầu phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, đặc biệt là công tác GPMB, nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả, phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ được giao, trong đó tập trung vào các nội dung sau: Triển khai xây dựng kế hoạch, tiến độ chi tiết về tổ chức thi công, GPMB, giải ngân nguồn vốn đối với từng công trình và cam kết tiến độ thực hiện để đảm bảo tỷ lệ giải ngân nguồn vốn đến ngày 30/11/2021 (giải ngân trên 85% kế hoạch vốn); Chỉ đạo các nhà thầu thi công tập trung nhân lực, vật lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đồng thời khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ nghiệm thu thanh toán, kịp thời giải ngân nguồn vốn, thường xuyên theo dõi, kiểm tra và kiên quyết xử lý đối với các trường hợp nhà thầu không chấp hành chỉ đạo, thi công chậm tiến độ; Tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình có điều kiện thi công, ưu tiên điều chuyển nguồn vốn để giải ngân, sớm đưa công trình vào khai thác sử dụng phát huy hiệu quả (các công trình trường học, vỉa hè, điện chiếu sáng) góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; Tiếp tục rà soát, tổng hợp các dự án còn vướng mắc, nhất là các dự án vướng mắc kéo dài, chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan sớm đề xuất phương án xử lý (gia hạn, điều chỉnh tổng mức đầu tư, tái cấu trúc dự án, cưỡng chế thu hồi đất, bảo vệ thi công ...) đảm bảo theo đúng quy định; Chủ động đề xuất điều chuyển vốn hiệu quả, thường xuyên theo dõi quá trình thực hiện (thời gian theo quy chế phối hợp, các vướng mắc phát sinh...) để chủ trì họp, kịp thời tháo gỡ, báo cáo UBND thành phố những khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền xem xét, chỉ đạo; Thực hiện nghiêm Quy định phối hợp lập, thẩm định hồ sơ thu hồi đất và phương án bồi thường hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn thành phố tại Quyết định số 2184/QĐ-UBND ngày 30/8/2021 của UBND thành phố; Nghiên cứu tham mưu thành lập Tổ công tác theo dõi, đôn đốc giải quyết các vướng mắc, xử lý kỹ thuật các công trình và bổ sung nhiệm vụ nghiên cứu, hỗ trợ giải quyết các khó khăn vướng mắc trong công tác GPMB đối với Tổ Tư vấn giải quyết những vấn đề, vụ việc tồn đọng phức tạp về đất đai để hỗ trợ, tham mưu giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc tồn đọng, kéo dài, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình dự án./.

Hồ Thị Thanh Huyền - Văn phòng HĐND và UBND

Các tin khác
Hình ảnh

Thống kê truy cập

  • Đang online 5

  • Hôm nay 2018

  • Tổng cộng 3.090.472