Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ Tư (kỳ họp chuyên đề)

14:20, Thứ Sáu, 18-3-2022

Chiều ngày 07 tháng 10 năm 2021, HĐND thành phố Đông Hà khoá XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức kỳ họp thứ Tư (kỳ họp chuyên đề) nhằm kiện toàn nhân sự Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo luật định. Tham dự kỳ họp có ông Nguyễn Đăng Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ tỉnh; Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ thành phố và các đại biểu HĐND thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại kỳ họp, HĐND thành phố đã tiến hành miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND thành phố đối với ông Nguyễn Tăng do được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công, điều động giữ trọng trách mới - Bí thư Huyện ủy Hướng Hóa; miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND thành phố đối với ông Hồ Sỹ Trung để giới thiệu ứng cử bầu giữ chức danh Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026; đồng thời thực hiện quy trình bầu bổ sung Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026, theo đó, ông Hồ Sỹ Trung - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cũng tại kỳ họp, HĐND thành phố xem xét, quyết định thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND thành phố đối với ông Nguyễn Tăng theo nguyện vọng do chuyển công tác ra ngoài địa bàn thành phố.

Phát biểu nhận nhiệm vụ tại kỳ họp, ông Hồ Sỹ Trung - Chủ tịch UBND thành phố nhận thức sâu sắc rằng, dù ở cương vị công tác nào cũng sẽ cống hiến hết sức mình, tiếp tục nỗ lực, tận tâm, tận lực, tiếp cận, nắm bắt sâu sát tình hình địa phương; nỗ lực học tập, rèn luyện và làm việc với khả năng cao nhất để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; trách nhiệm và hết lòng, hết sức vì sự nghiệp phát triển chung của thành phố. Đồng thời mong muốn nhận được sự đồng tâm, hiệp lực của các thành viên UBND thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc, UBND các phường và mong muốn đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục nêu cao ý thức trách nhiệm, giữ vững trật tự, kỷ cương; nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ công vụ; thống nhất nhận thức và hành động với quyết tâm cao, tinh thần đổi mới, năng động, thiết thực, hiệu quả; kiên quyết khắc phục những hạn chế, yếu kém, chung tay xây dựng hệ thống chính quyền từ thành phố đến cơ sở ngày càng vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả, hết lòng, hết sức phục vụ doanh nghiệp, phục vụ Nhân dân; đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển chung của thành phố, phấn đấu hoàn thành mục tiêu đưa thành phố Đông Hà đạt đô thị loại II trong thời gian sớm nhất, từng bước trở thành thành phố thông minh như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 13 đã đề ra.

Bế mạc kỳ họp, bà Đặng Thị Thủy - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu: Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ Tư - HĐND thành phố đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. HĐND thành phố ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của đồng chí Nguyễn Tăng trên cương vị công tác của mình, đặc biệt trên cương vị Chủ tịch UBND thành phố, đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, tận tụy với công việc, chất lượng, hiệu lực và hiệu quả hoạt động của UBND thành phố ngày càng được nâng lên, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của thành phố; chúc đồng chí Nguyễn Tăng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên cương vị công tác mới. HĐND thành phố tin tưởng rằng, đồng chí Hồ Sỹ Trung sẽ phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm và năng lực của mình; tiếp tục phát huy những thành quả, những kinh nghiệm công tác của các đồng chí tiền nhiệm, sớm tiếp cận với công việc, nỗ lực phấn đấu cùng tập thể lãnh đạo UBND thành phố chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ đã đề ra, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng bộ và Nhân dân giao phó./.

 

Tại kỳ họp, HĐND thành phố đã tiến hành miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND thành phố đối với ông Nguyễn Tăng do được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công, điều động giữ trọng trách mới - Bí thư Huyện ủy Hướng Hóa; miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND thành phố đối với ông Hồ Sỹ Trung để giới thiệu ứng cử bầu giữ chức danh Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026; đồng thời thực hiện quy trình bầu bổ sung Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026, theo đó, ông Hồ Sỹ Trung - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cũng tại kỳ họp, HĐND thành phố xem xét, quyết định thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND thành phố đối với ông Nguyễn Tăng theo nguyện vọng do chuyển công tác ra ngoài địa bàn thành phố.

Phát biểu nhận nhiệm vụ tại kỳ họp, ông Hồ Sỹ Trung - Chủ tịch UBND thành phố nhận thức sâu sắc rằng, dù ở cương vị công tác nào cũng sẽ cống hiến hết sức mình, tiếp tục nỗ lực, tận tâm, tận lực, tiếp cận, nắm bắt sâu sát tình hình địa phương; nỗ lực học tập, rèn luyện và làm việc với khả năng cao nhất để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; trách nhiệm và hết lòng, hết sức vì sự nghiệp phát triển chung của thành phố. Đồng thời mong muốn nhận được sự đồng tâm, hiệp lực của các thành viên UBND thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc, UBND các phường và mong muốn đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục nêu cao ý thức trách nhiệm, giữ vững trật tự, kỷ cương; nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ công vụ; thống nhất nhận thức và hành động với quyết tâm cao, tinh thần đổi mới, năng động, thiết thực, hiệu quả; kiên quyết khắc phục những hạn chế, yếu kém, chung tay xây dựng hệ thống chính quyền từ thành phố đến cơ sở ngày càng vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả, hết lòng, hết sức phục vụ doanh nghiệp, phục vụ Nhân dân; đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển chung của thành phố, phấn đấu hoàn thành mục tiêu đưa thành phố Đông Hà đạt đô thị loại II trong thời gian sớm nhất, từng bước trở thành thành phố thông minh như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 13 đã đề ra.

Bế mạc kỳ họp, bà Đặng Thị Thủy - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu: Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ Tư - HĐND thành phố đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. HĐND thành phố ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của đồng chí Nguyễn Tăng trên cương vị công tác của mình, đặc biệt trên cương vị Chủ tịch UBND thành phố, đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, tận tụy với công việc, chất lượng, hiệu lực và hiệu quả hoạt động của UBND thành phố ngày càng được nâng lên, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của thành phố; chúc đồng chí Nguyễn Tăng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên cương vị công tác mới. HĐND thành phố tin tưởng rằng, đồng chí Hồ Sỹ Trung sẽ phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm và năng lực của mình; tiếp tục phát huy những thành quả, những kinh nghiệm công tác của các đồng chí tiền nhiệm, sớm tiếp cận với công việc, nỗ lực phấn đấu cùng tập thể lãnh đạo UBND thành phố chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ đã đề ra, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng bộ và Nhân dân giao phó./.

 

Hồ Thị Thanh Huyền - Văn phòng HĐND và UBND thành phố

Các tin khác
Hình ảnh

Thống kê truy cập

  • Đang online 4

  • Hôm nay 1992

  • Tổng cộng 3.090.446