UBND thành phố họp giải quyết vướng mắc trong công tác GPMB các công trình trên địa bàn thành phố

14:46, Thứ Sáu, 18-3-2022

Ngày 19/8/2021, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phạm Văn Dũng chủ trì cuộc họp giải quyết vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các công trình trên địa bàn thành phố Đông Hà. Tham dự cuộc họp có đại diện các cơ quan, đơn vị: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Văn phòng HĐND và UBND, Ban QLDA ĐTXD, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố và đại diện lãnh đạo UBND các phường.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phạm Văn Dũng phát biểu tại buổi họp

Năm 2021, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố được giao nhiệm vụ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với 45 công trình  (trong đó có 35 công trình chuyển tiếp và 10 công trình mới). Xác định công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ rất quan trọng, ngay từ đầu năm UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 208/KH-UBND ngày 03/02/2021 về thực hiện công tác giải phóng mặt bằng năm 2021, theo đó đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị và tiến độ hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng các công trình. Trong quá trình thực hiện, UBND thành phố đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, tổ chức nhiều cuộc họp, nhiều buổi kiểm tra thực địa, cho ý kiến chỉ đạo và xử lý các kiến nghị, đề xuất để tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo việc triển khai thực hiện nhiệm vụ hiệu quả. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện các công trình vẫn còn chậm, không hoàn thành theo kế hoạch đặt ra, nhất là các công tình trọng điểm; công tác phối hợp tháo gỡ vướng mắc giữa các cơ quan, đơn vị còn thiếu chặt chẽ, trách nhiệm chưa cao. Hiện nay chỉ mới hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng 05/45 công trình.

Trên cơ sở báo cáo các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất của các cơ quan, đơn vị tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Phạm Văn Dũng đã cho ý kiến chỉ đạo xử lý đối với từng trường hợp/từng công trình cụ thể (40 công trình đang thực hiện công tác giải phóng mặt bằng) nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Phạm Văn Dũng yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, Ban QLDA ĐTXD thành phố và UBND các phường nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc quy định phối hợp lập, thẩm định hồ sơ thu hồi đất và phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn thành phố Đông Hà, chủ động phối hợp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, trường hợp vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo UBND thành phố để chỉ đạo xử lý; yêu cầu Chủ tịch UBND các phường tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác xác định nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất và tài sản trên đất, đảm bảo chất lượng và tiến độ, đồng thời tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền, vận động các trường hợp bị ảnh hưởng đồng ý nhận tiền và bàn giao mặt bằng để thi công công trình./.

 

Hồ Thị Thanh Huyền - Văn phòng HĐND và UBND

Các tin khác
Hình ảnh

Thống kê truy cập

  • Đang online 1

  • Hôm nay 160

  • Tổng cộng 2.898.318