Thường trực HĐND thành phố kiểm tra thực địa và cho ý kiến về danh mục các công trình sử dụng nguồn chi thường xuyên năm 2023

8:27, Thứ Hai, 31-10-2022

Ngày 27/10/2022, đồng chí Lê Thị Anh Đào – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố đã chủ trì họp và kiểm tra thực địa, cho ý kiến về danh mục các công trình sử dụng nguồn chi thường xuyên năm 2023; cùng tham dự có các đồng chí trong Thường trực HĐND thành phố; Phó Trưởng các ban HĐND thành phố; đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng Tài chính – Kế hoạch, Văn phòng HĐND & UBND thành phố, Phòng Giáo dục và Đào tạo; Trung tâm Phát triển CCN-KC&DVCI thành phố.

Thường trực HĐND thành phố kiểm tra thực địa tại công trình đường Đào Tấn

Thực hiện quy chế phối hợp giữa HĐND và UBND thành phố, trên cơ sở đề xuất của UBND thành phố về việc trình HĐND thành phố cho ý kiến về danh mục các công trình sử dụng nguồn chi thường xuyên năm 2023, Thường trực HĐND thành phố đã tiến hành họp và kiểm tra thực địa để cho ý kiến về danh mục các công trình theo đề xuất của UBND thành phố với tổng mức đầu tư của các công trình là 21.330 triệu đồng, bao gồm 27 công trình. Trong đó, các công trình giao thông (gồm 04 công trình) với 6.800 triệu đồng, các công trình giáo dục và đào tạo (gồm 05 công trình) với 3.250 triệu đồng, các công trình phục vụ phát triển nông nghiệp (06 công trình) với 1.150 triệu đồng, công trình khác (gồm 12 công trình) với 10.130 triệu đồng.

 

Thường trực HĐND thành phố kiểm tra thực địa tại công trình nâng cấp cầu bản qua kênh N2

Việc đề xuất danh mục các công trình là hết sức cần thiết nhằm chủ động trong việc xây dựng dự toán ngân sách thành phố năm 2023, đồng thời đảm bảo tiến độ và chất lượng trong công tác chuẩn bị đầu tư.Trên cở sở ý kiến tham gia của các thành viên dự họp và kiểm tra tại thực địa các công trình, Thường trực HĐND thống nhất cao với danh mục các công trình sử dụng nguồn chi thường xuyên năm 2023 do UBND thành phố đề xuất./.

Trần Nhật Huy - Văn phòng HĐND và UBND thành phố

Các tin khác
Hình ảnh

Thống kê truy cập

  • Đang online 3

  • Hôm nay 110

  • Tổng cộng 2.913.237