DANH MỤC CÁC DI TÍCH LỊCH SỬ ĐƯỢC PHÂN CẤP QUẢN LÝ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ

9:38, Thứ Tư, 9-8-2023

Trên địa bàn thành phố Đông Hà gồm có 21 di tích lịch sử. Trong đó, 02 di tích xếp hạng cấp Quốc gia, 19 di tích xếp hạng cấp tỉnh.

TT

Tên Di tích

Số Quyết định công nhận

Loại hình – địa điểm

Đơn vị quản lý theo Quyết định phân cấp                  

1

Chợ Hôm

Quyết định số 707/QĐ-UB ngày 12/7/1996

Lịch sử

Đông Lễ

UBND thành phố (theo Quyết định phân cấp số 706/QĐ-UB ngày 12/7/1996 của UBND tỉnh)

2

Đình làng Điếu Ngao

Quyết định số 2187/2004/QĐ-UBND ngày 16/7/2004

Nghệ thuật

Phường 2

UBND Phường 2 ( Theo Quyết định phân cấp số 2196/2004/QĐ ngày 16/7/2004)

3

Ngã ba Gia Độ

Quyết định số 707/QĐ-UB ngày 12/7/1996

Lịch sử

P. Đông Giang

UBND Phường Đông Giang (theo Quyết định phân cấp số 706/QĐ-UB ngày 12/7/1996 của UBND tỉnh)

4

Nhà ga - Lô cốt Đông Hà

Quyết định số 707/QĐ-UB ngày 12/7/1996

Lịch sử

Phường 1

UBND thành phố (theo Quyết định phân cấp số 706/QĐ-UB ngày 12/7/1996 của UBND tỉnh)

5

Độông Bồ Chao

Quyết định số 707/QĐ-UB ngày 12/7/1996

Lịch sử

P. Đông Thanh

UBND phường Đông Thanh (theo Quyết định phân cấp số 706/QĐ-UB ngày 12/7/1996 của UBND tỉnh)

6

Cổng Tam quan Đình Lập Thạch

Quyết định số 707/QĐ-UB ngày 12/7/1996

Kiến trúc nghệ thuật

Đông Lễ

UBND thành phố (theo Quyết định phân cấp số 706/QĐ-UB ngày 12/7/1996 của UBND tỉnh)

Đình làng lập Thạch

Quyết định số 2508/QĐ-UBND ngày 23/12/2008

Nghệ thuật

Phường Đông Lễ

Có Quyết định công nhận nhưng chưa có Quyết định phân cấp

7

Cầu sắt xóm đò

Quyết định số 707/QĐ-UB ngày 12/7/1996

Lịch sử

P. Đông Thanh

UBND phường Đông Thanh (theo Quyết định phân cấp số 706/QĐ-UB ngày 12/7/1996 của UBND tỉnh)

8

Nhà thờ họ Hoàng Đức

Quyết định số 2187/2004/QĐ-UBND ngày 16/7/2004

Lịch sử - Thôn Thượng Nghĩa

P. Đông Giang

UBND phường Đông Giang (Theo Quyết định phân cấp số 2196/2004/QĐ ngày 16/7/2004)

9

Đình làng Trung Chỉ

Quyết định số 2370/QĐ-UBND ngày 12/12/2008

Nghệ thuật

P. Đông Lương

Có Quyết định công nhận nhưng chưa có Quyết định phân cấp quản lý

10

Mốc Km 4 + 5            

Quyết định số 707/QĐ-UB ngày 12/7/1996

Lịch sử

Phường 4

UBND Phường 4 (theo Quyết định phân cấp số 706/QĐ-UB ngày 12/7/1996 của UBND tỉnh)

11

Nhà ông Nguyễn Úc

Quyết định số 707/QĐ-UB ngày 12/7/1996

Lịch sử

Phường 3

UBND Phường 3 (theo Quyết định phân cấp số 706/QĐ-UB ngày 12/7/1996 của UBND tỉnh)

12

Nhà ông Hồ Sỹ Khâm

Quyết định số 707/QĐ-UB ngày 12/7/1996

Lịch sử

P. Đông Thanh

UBND phường Đông Thanh (theo Quyết định phân cấp số 706/QĐ-UB ngày 12/7/1996 của UBND tỉnh)

13

Đồi cây Gõ

Quyết định số 707/QĐ-UB ngày 12/7/1996

Lịch sử

P. Đông Lương

UBND phường Đông Lương (theo Quyết định phân cấp số 706/QĐ-UB ngày 12/7/1996 của UBND tỉnh)

14

Di tích nhà thờ họ Nguyễn Khắc

Quyết định số 707/QĐ-UB ngày 12/7/1996

Lịch sử

Phường Đông Lễ

UBND phường Đông Lễ (theo Quyết định phân cấp số 706/QĐ-UB ngày 12/7/1996 của UBND tỉnh)

15

Cầu Lai Phước

Quyết định số 707/QĐ-UB ngày 12/7/1996

Lịch sử

P. Đông Lương

UBND phường Đông Lương (theo Quyết định phân cấp số 706/QĐ-UB ngày 12/7/1996 của UBND tỉnh)

16

Cảng quân sự Đông Hà

Quyết định số 236/QĐ-VH ngày 12/12/1986

Lịch sử

Phường 2

UBND thành phố (theo Quyết định phân cấp số 706/QĐ-UB ngày 12/7/1996 của UBND tỉnh)

17

Nhà vòm Sân bay

Quyết định số 707/QĐ-UB ngày 12/7/1996

Lịch sử

Phường 5

UBND Phường 5 theo Quyết định phân cấp số 706/QĐ-UB ngày 12/7/1996 của UBND tỉnh)

18

Nhà thờ họ Hoàng

Quyết định số 707/QĐ-UB ngày 12/7/1996

Lịch sử

Phường 2

UBND Phường 2 (theo Quyết định phân cấp số 706/QĐ-UB ngày 12/7/1996 của UBND tỉnh)

19

Đình làng Nghĩa An và hệ thống giếng Chăm

Quyết định số 2997-QĐ/VH ngày 05/11/1996 của Bộ VHTT

Kiến trúc-Nghệ thuật Phường Đông Thanh

UBND thành phố (theo Quyết định phân cấp số 706/QĐ-UB ngày 12/7/1996 của UBND tỉnh)

20

Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia đường 9

Quyết định số 2196/QĐ-UB ngày 

Lịch sử Phường 4

UBND tỉnh (Theo Quyết định phân cấp số 2196/2004/QĐ ngày 16/7/2004)

21

Nhà ông Nguyễn Khuyến

Quyết định số 707/QĐ-UB ngày 12/7/1996

Lịch sử

P. Đông Lương

UBND phường Đông Lương (theo Quyết định phân cấp số 706/QĐ-UB ngày 12/7/1996 của UBND tỉnh)

Các tin khác
Hình ảnh

Thống kê truy cập

  • Đang online 6

  • Hôm nay 179

  • Tổng cộng 3.184.054