Thường trực HĐND thành phố kiểm tra thực địa và cho ý kiến về bổ sung vốn đầu tư công trình xây dựng năm 2021 trên địa bàn thành phố

14:43, Thứ Sáu, 18-3-2022

Ngày 31/8/2021, Chủ tịch HĐND thành phố Hồ Sỹ Trung đã chủ trì họp và kiểm tra thực địa một số công trình dự kiến bổ sung nguồn vốn đầu tư công; cùng tham dự có các đồng chí trong Thường trực HĐND thành phố; Phó Trưởng các ban HĐND thành phố; đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng Tài chính – Kế hoạch, Văn phòng HĐND & UBND thành phố, Ban QLDA Đầu tư xây dựng thành phố; Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố.

Thường trực HĐND thành phố kiểm tra thực địa tại các công trình

Thực hiện quy chế phối hợp giữa HĐND và UBND thành phố, trên cơ sở các đề xuất của UBND thành phố về việc trình HĐND thành phố cho ý kiến thống nhất bổ sung nguồn vốn đầu tư công các công trình, Thường trực HĐND thành phố đã tiến hành họp và kiểm tra thực địa để cho ý kiến về các công trình bổ sung vốn theo đề xuất của UBND thành phố. Tổng nguồn vốn đầu tư công đề xuất bổ sung đợt này là là 23,97 tỷ đồng, trong đó: 13 công trình đầu tư xây dựng cơ bản với nguồn vốn đề xuất bổ sung là 20,86 tỷ đồng; các công trình thực hiện theo đề án Xã hội hóa xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu thành phố Đông Hà, giai đoạn 2021-2025 với nguồn vốn đề xuất bổ sung là 3,11 tỷ đồng.

Trên cở sở ý kiến tham gia của các thành viên dự họp và kiểm tra tại thực địa các công trình, Thường trực HĐND thống nhất cao với danh mục các công trình bổ sung vốn đầu công do UBND thành phố đề xuất, việc bổ sung nguồn vốn đầu tư công nhằm đảm bảo các công trình hoàn thành và sớm đưa sử dụng trong năm 2021 góp phần chỉnh trang đô thị, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề dân sinh. Trên cơ sở ý kiến thống nhất về danh mục các công trình được bổ sung vốn đầu tư công, Thường trực HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố chi đạo các đơn vị được giao chủ đầu tư, quản lý dự án và các đơn vị có liên quan cần khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công, tăng cường công tác giải ngân vốn đầu tư công sớm đưa công trình vào sử dụng, phát huy hiệu quả vốn đầu tư.

Hoàng Trọng Quang - Văn phòng HĐND và UBND thành phố

Các tin khác
Hình ảnh

Thống kê truy cập

  • Đang online 2

  • Hôm nay 758

  • Tổng cộng 3.004.726