Thành ủy Đông Hà tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII)

15:21, Thứ Hai, 4-7-2022

     Sáng ngày 24/3/2022, Ban Thường vụ Thành ủy Đông Hà tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII).

Đồng chí Lê Thị Anh Đào - UVTV trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy phát biểu khai mạc Hội nghị

     Về dự hội nghị, phía đại biểu tỉnh có đồng chí Võ Thái Phong - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Đại biểu thành phố có đồng chí Lê Thị Anh Đào - UVTV trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; các đồng chí đại diện lãnh đạo các Ban đảng, Văn phòng Thành ủy, Trung tâm Chính trị thành phố; Các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Thành ủy.

     Hội nghị đã nghe đồng chí Võ Thái Phong - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt nội dung Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; những điểm mới trong Quy định số 37 - QĐ/TW, ngày 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm và hướng dẫn tổ chức sinh hoạt Diễn đàn chi bộ năm 2022; đồng chí Phan Hải Hưng - Đội phó Đội An ninh Công an thành phố trao đổi một số kinh nghiệm trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới. 

     Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Lê Thị Anh Đào - UVTV trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy nhấn mạnh: Những nội dung quán triệt tại Hội nghị lần này là những nội dung quan trọng trên lĩnh vực xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị mà Trung ương ban hành từ đầu nhiệm kỳ đến nay; vì vậy, các đồng chí tham gia học tập nghiêm túc, tập trung nghiên cứu để lĩnh hội đầy đủ các nội dung được truyền đạt; đồng thời nhận thức đầy đủ, sâu sắc các nội dung được quán triệt, triển khai tại hội nghị, coi đây là cẩm nang quan trọng nhằm tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

     Trên cơ sở các nội dung được quán triệt, ngay sau hội nghị, người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị khẩn trương xây dựng kế hoạch, triển khai nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch số 66 -KH/TU, ngày 10/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về “nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị” phù hợp với tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị mình./.

Phạm Thị Thúy Hằng - Văn phòng Thành ủy

Các tin khác
Hình ảnh

Thống kê truy cập

  • Đang online 2

  • Hôm nay 1394

  • Tổng cộng 1.920.506