Lãnh đạo UBND thành phố Đông Hà làm việc với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố về kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2023

13:42, Thứ Sáu, 17-2-2023

Ngày 15/02/2023, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Sỹ Trong chủ trì buổi làm việc với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội về đánh giá tình hình thực hiện công tác năm 2022 và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2023. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND cùng lãnh đạo, công chức Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Sỹ Trong kết luận tại phiên họp

Năm 2022, Phòng Lao động thương binh và Xã hội là một trong những đơn vị được UBND thành phố đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Với những nỗ lực, cố gắng của tập thể lãnh đạo, công chức, Phòng đã kịp thời tham mưu UBND thành phố thực hiện tốt công tác quản lý trên lĩnh vực được phân công và đạt được kết quả khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực: Tham mưu UBND thành phố triển khai thực hiện công tác chính sách đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống cho đối tượng người có công, bảo trợ xã hội đảm bảo kịp thời, chu đáo, chính xác, đúng đối tượng; kịp thời giải quyết hồ sơ hỗ trợ cho đối tượng chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, công tác giảm nghèo hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế họach của tỉnh và thành phố giao.

Theo báo cáo của Phòng lao động - Thương binh và Xã hội: Năm 2022, tổng số lao động tạo việc làm mới là 1.743 lao động, đạt 116,2% so với kế hoạch đề ra; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 72%; Cuối năm 2022, giảm tỷ lệ hộ nghèo 0,24% (chỉ tiêu UBND thành phố giao giảm trên 0,1%) (giảm từ 1,96% xuống còn 1,72%, từ 478 hộ xuống còn 422 hộ). Kiểm tra, rà soát và tham mưu UBND thành phố đề nghị phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối với người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của Covid-19 theo Nghị quyết 68/NQ đảm bảo theo đúng quy định; tham mưu Ban quản lý quỹ Đền ơn đáp nghĩa kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa, sửa chữa nhà ở cho người có công cách mạng năm 2022; đã xây dựng: 21 nhà, kinh phí: 1.729.500.000 đồng; sửa chữa: 17 nhà, kinh phí: 610.000.000 đồng. Công tác thực hiện chính sách trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng bảo trợ xã hội đã được triển khai thực hiện quy định kịp thời, đúng đối tượng, 100% hồ sơ đối tượng xã hội được giải quyết đúng và trước thời hạn quy định, không có hồ sơ tồn đọng….

Đ/c Võ Thị thanh Thúy - Trưởng phòng LĐ-TB và XH báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Sỹ Trong đánh giá cao những kết quả mà tập thể lãnh đạo, công chức của Phòng đã được, đồng thời yêu cầu Phòng cần bám sát Chương trình công tác trọng tâm, Kế hoạch hành động của UBND thành phố và các văn bản chỉ đạo của các cấp, các ngành, tiếp tục điều chỉnh, bổ sung, hoàn chỉnh kế hoạch, chương trình công tác của đơn vị, phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng, gắn theo dõi, đôn đốc việc thực hiện; Tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án “Hỗ trợ cho vay giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021 - 2025”; Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nâng cao chất lượng đào tạo nghề, giải quyết việc làm;  đảm bảo thực hiện đầy đủ, đúng đối tượng, kịp thời, hiệu quả, công khai, minh bạch các chính sách đối với người có công với cách mạng; đẩy mạnh các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, huy động mọi nguồn lực chung tay chăm lo đời sống của người có công. Quan tâm triển khai công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho trẻ em, công tác tệ nạn xã hội, bình đẳng giới; có giải pháp thiết thực, triệt để giải quyết tình trạng lang thang, xin ăn, sinh sống nơi công cộng tại chợ Đông Hà cũng như các khu vực khác trên địa bàn thành phố...

Tại buổi làm việc, tập thể lãnh đạo và công chức Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội đã thể hiện sự đồng lòng, quyết tâm cao, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kê hoạch  đã đề ra và nhiệm vụ mà cấp trên đã giao phó.

Phương Thảo – Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND thành phố

Các tin khác
Hình ảnh

Thống kê truy cập

  • Đang online 6

  • Hôm nay 2783

  • Tổng cộng 3.014.792