Ủy ban nhân dân thành phố làm việc với Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2023

15:26, Thứ Sáu, 17-2-2023

Ngày 13/02/2023, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phạm Văn Dũng chủ trì buổi làm việc với Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố (Trung tâm) để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thành phố, Văn phòng HĐND và UBND thành phố cùng tập thể lãnh đạo, viên chức, người lao động của Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố.

Đ/c Nguyễn Cao Cường - Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác của Trung tâm

Năm 2022, mặc dù khối lượng công việc rất lớn, nhiều việc khó, tuy nhiên với những nỗ lực, cố gắng của tập thể lãnh đạo, viên chức, người lao động Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo chất lượng và tiến độ công việc trên nhiều lĩnh vực như công tác giải phóng mặt bằng, công tác xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển quỹ đất, công tác đấu giá quyền sử dụng đất.

Theo báo cáo của Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố: Năm 2022, Trung tâm thực hiện công tác giải phóng mặt bằng 46 công trình (32 công trình chuyển tiếp và 14 công trình mới). Đến nay đã cơ bản hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng 20 công trình chuyển tiếp. Đặc biệt đã tham mưu tháo gỡ thành công một số vướng mắc kéo dài tại một số công trình như:  Đường Lê Thánh Tông, Đường Lê Lợi nối dài...Trung tâm quản lý thực hiện 18 dự án xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển quỹ đất, trong đó 16 dự án chuyển tiếp, 02 dự án khởi công mới; Trong số 16 dự án chuyển tiếp có 05 dự án đã hoàn thành thi công, chỉ hoàn thiện các thủ tục đấu nối cấp nước, cấp điện, nghiệm thu đưa vào sử dụng. Ngoài ra, năm 2022 Trung tâm được UBND thành phố giao quản lý 04 đồ án quy hoạch; tổ chức đấu giá thu được 159,145 tỷ đồng  (thu từ đấu giá quyền sử dụng đất đợt 3 năm 2021, nộp ngân sách năm 2022), đạt 63,66% kế hoạch...

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phạm Văn Dũng đánh giá cao những kết quả mà tập thể lãnh đạo, viên chức, người lao động của Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố đã đạt được, đồng thời yêu cầu Trung tâm cần bám sát Chương trình công tác trọng tâm, Kế hoạch hành động của UBND thành phố và các văn bản chỉ đạo của các cấp, các ngành, tiếp tục điều chỉnh, bổ sung, hoàn chỉnh kế hoạch, chương trình công tác của đơn vị, phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng, gắn theo dõi, đôn đốc việc thực hiện; sắp xếp thứ tự ưu tiên thực hiện các công trình, trong đó tập trung thực hiện đối với các công trình trọng điểm của tỉnh, thành phố, các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng tạo quỹ đất phục vụ đất giá quyền sử dụng đất và xử lý dứt điểm các công trình tồn động kéo dài; Tiếp tục phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường để tham mưu UBND thành phố sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2184/QĐ-UBND ngày 30/8/2021 quy định về phối hợp lập, thẩm định hồ sơ thu hồi đất và phương án bồi thường, hỗ trợ trên địa bàn thành phố Đông Hà; phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường để chủ trì tổ chức hội thảo những vấn đề về lĩnh vực đất đai, trong đó đặc biệt thảo luận chuyên sâu về công tác giải phóng mặt bằng; bám sát Kế hoạch thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất năm 2023 của UBND thành phố (Kế hoạch số 2630/KH-UBND ngày 29/12/2022) đồng thời triển khai hoàn thiện sớm các hồ sơ, thủ tục có liên quan trình thẩm định, phê duyệt...

Tại buổi làm việc, tập thể lãnh đạo, viên chức và người lao động của Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố đã thể hiện sự đồng lòng, quyết tâm cao, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra và nhiệm vụ mà cấp trên đã giao phó./.

Vũ Trung Kiên – Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND thành phố

Các tin khác
Hình ảnh

Thống kê truy cập

  • Đang online 6

  • Hôm nay 1297

  • Tổng cộng 1.755.207