Ủy ban MTTQ phường Đông Giang tổ chức Đại hội Đại biểu MTTQVN phường lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024

16:10, Thứ Sáu, 18-3-2022

Ngày 06 và 07/3/2019, Ủy ban MTTQ phường Đông Giang tổ chức Đại hội Đại biểu MTTQVN phường lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương - Ủy viên BTV Thành ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố đã về dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội.   

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đông Giang khóa VII, nhiệm kỳ 2019-2024

Nhiệm kỳ 2013-2018, công tác Mặt trận và khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn phường Đông Giang không ngừng được củng cố và phát triển. Trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ đã luôn bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Đảng ủy phường. Gắn việc tổ chức thực hiện các cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", cuộc vận động "Ngày vì người nghèo”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động và các phong trào thi đua do Mặt trận thành phố phát động với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương. Mặt trận và các tổ chức thành viên từ phường đến khu dân cư được kiện toàn, củng cố, có nhiều đổi mới, sáng tạo về phương thức tập hợp, vận động nhân dân, động viên các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc, truyền thống anh hùng, tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Mặt trận và các tổ chức thành viên đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội, nhất là chăm lo đời sống các gia đình chính sách, giảm hộ nghèo, hộ đặc biệt nghèo, giúp đỡ những người không may gặp khó khăn, hoạn nạn. Trong 5 năm, chúng ta đã vận động quỹ vì người nghèo gần 450 triệu đồng, cùng với sự hỗ trợ của thành phố, đã xây mới 15 nhà Đại Đoàn kết, sửa chữa 16 nhà ở cho hộ nghèo và cận nghèo, hỗ trợ nhiều phương tiện sinh kế làm ăn cho hộ nghèo… từ đó, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn phường xuống còn 2,7%, hộ cận nghèo 6,86%. Phối hợp vận động nhân dân thực hiện tốt Quy ước, hương ước, xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, do vậy tỷ lệ gia đình văn hóa hàng năm đều tăng cả về số lượng và chất lượng, năm 2018 tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 93,3%. 

Bên cạnh đó MTTQ phường cũng đã phát huy hiệu quả tính dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, bảo vệ quyền, lợi tích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh…. Năm năm qua, MTTQ phường liên tục đạt đơn vị xuất sắc và được các cấp khen thưởng. 

 Nhiệm kỳ 2019 - 2024, với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới và sáng tạo", MTTQ và các tổ chức thành viên phường Đông Giang tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội đã đề ra, góp phần xây dựng quê hương Đông Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương - Ủy viên BTV Thành ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Đông Giang đạt được trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Đông Giang tiếp tục tăng cường và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân ở địa phương, triển khai thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát phản biện xã hội, xây dựng đảng, chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh đi đôi với phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng khối đoàn kết dân tộc trong điều kiện mới.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm, Đại hội đã hiệp thương cử 36 đồng chí vào Ủy ban MTTQ Việt Nam phường khóa VII, hiệp thương cử 12 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội cấp trên. Tại phiên họp thứ nhất ông Hoàng Đức Đáo được hiệp thương tái cử chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường nhiệm kỳ 2019 - 2024. 

 

Nhân dịp này, Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Đông Giang đã tặng Giấy khen và thưởng 04 tập thể và 06 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2013 - 2018.

 

Phường Đông Giang

Các tin khác
Hình ảnh

Thống kê truy cập

  • Đang online 7

  • Hôm nay 1790

  • Tổng cộng 3.090.244