Lãnh đạo UBND thành phố làm việc với Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố về kế hoạch, nhiệm vụ năm 2023

15:14, Thứ Ba, 21-2-2023

Ngày 17/02/2023, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Sỹ Trung chủ trì buổi làm việc với Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố về tình hình triển khai nhiệm vụ năm 2023. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng Quản lý đô thị; Trung tâm Phát triển quỹ đất; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Trung tâm Phát triển Cụm công nghiệp – Khuyến công và dịch vụ công ích, Văn phòng HĐND và UBND cùng tập thể lãnh đạo, chuyên viên Phòng Tài chính – Kế hoạch.

Chủ tịch UBND thành phố Hồ Sỹ Trung chủ trì buổi làm việc với Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố về tình hình triển khai nhiệm vụ năm 2023

Năm 2022 là năm thứ 2 thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 5 năm 2021- 2025, là năm đầu thực hiện tự cân đối chi thường xuyên, nhiệm vụ đặt ra cho Phòng Tài chính – Kế hoạch là rất nặng nề, song được sự quan tâm sâu sát của lãnh đạo thành phố, với sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị, cùng với sự nỗ lực quyết tâm cao của tập thể công chức phòng, nên Phòng đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, cụ thể: Tham mưu UBND thành phố  ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Kế hoạch đầu tư công năm 2023; tham mưu UBND thành phố trình HĐND thành phố điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; tham mưu hoàn chỉnh báo cáo tổng kết Nghị quyết 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy…Tham mưu việc phân bổ và điều hành ngân sách hiệu quả, tổng thu ngân sách trên địa bàn năm 2022 thực hiện 695,993 tỷ đồng, đạt 129,13% dự toán tỉnh giao, đạt 101,75% dự toán thành phố giao, trong đó ngân sách địa phương hưởng 598,225 tỷ đồng, đạt 119,43% dự toán tỉnh giao, đạt 92,55% dự toán thành phố giao; công tác điều hành chi ngân sách đảm bảo theo dự toán đề ra.

Bên cạnh đó, Phòng Tài chính – Kế hoạch đã chủ động tham mưu UBND thành phố quyết định phân bổ vốn ngay từ đầu năm; quá trình triển khai đã tham mưu UBND thành phố ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành công tác đầu tư, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát dự án đầu tư, khắc phục kịp thời những hạn chế, yếu kém trong quản lý đầu tư. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 là 405,381 tỷ đồng; khối lượng thực hiện là 317,070 tỷ đồng, đạt 78,21%.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Sỹ Trung đánh giá cao những kết quả mà tập thể lãnh đạo, công chức Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố đã đạt được, đồng thời yêu cầu đơn vị: tiếp tục tập trung tham mưu thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 27/7/2021 của BTV Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu ngân sách trên địa bàn thành phố Đông Hà; đảm bảo thu đúng, thu đủ và có các giải pháp tích cực để nuôi dưỡng nguồn thu; Phối hợp chặt chẽ với Chi cục Thuế khu vực Đông Hà - Cam Lộ theo dõi tiến độ thực hiện dự toán thu ngân sách; thường xuyên rà soát các khoản tác động đến nguồn thu để chủ động cân đối phục vụ công tác tham mưu điều hành chi ngân sách năm 2023; Tiết kiệm chi thường xuyên, tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển, hạn chế tối đa việc phát sinh kinh phí ngoài dự toán; Tham mưu thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công 2023 để giải ngân kịp thời nguồn vốn, góp phần giải quyết khó khăn cho các doanh nghiệp xây dựng; Tham mưu UBND thành phố nâng cao trách nhiệm và năng lực của các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư, quản lý dự án, cơ quan thẩm định và các cá nhân có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ …

Chủ tịch UBND thành phố Hồ Sỹ Trung mong muốn trong thời gian tới, tập thể lãnh đạo, công chức Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2023./.

Thu Sương – Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND thành phố

Các tin khác
Hình ảnh

Thống kê truy cập

  • Đang online 1

  • Hôm nay 138

  • Tổng cộng 2.913.265