UBND thành phố Đông Hà làm việc với Đoàn kiểm tra Đề án 06 tỉnh

16:50, Thứ Sáu, 24-2-2023

Vào ngày 23/02/2023, Đoàn kiểm tra Đề án 06 tỉnh đã có buổi làm việc với UBND thành phố Đông Hà về công tác triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg, ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06)

Hình ảnh Đoàn kiểm tra Đề án 06 làm việc với UBND thành phố Đông Hà

Tham gia Đoàn kiểm ra Đề án 06 tỉnh có đồng chí Kiều Đức Tính - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng đoàn, đồng chí Lê Hữu Phước - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Phó Trưởng đoàn; cùng các đồng chí thành viên trong đoàn. Làm việc với Đoàn kiểm tra có đồng chí Hồ Sỹ Trung - Chủ tịch UBND thành phố, Tổ trưởng Tổ Đề án 06 thành phố, đồng chí Nguyễn Công Nhân - Phó trưởng Công an thành phố, cùng lãnh đạo các phòng Văn hóa và Thông tin, Tư pháp, Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Giáo dục và Đào tạo là thành viên Tổ Đề án 06 thành phố.

Báo cáo với Đoàn kiểm tra, UBND thành phố cho biết, thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg, ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính Phủ; Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 15/02/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Đề án, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 595/KH-UBND ngày 28/3/2022 về triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Đông Hà, đồng thời ban hành các kế hoạch, công văn chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Đề án; Chỉ đạo Công an thành phố đôn đốc, hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ của Đề án được giao, một số kết quả cụ thể như sau: thu nhận hồ sơ cấp CCCD đạt tỷ lệ 94,4%, nhận 80.125 thẻ, trả 79.975 thẻ CCCD, đăng ký tài khoản ĐDDT mức độ 2: 20.261 tài khoản; đã thực hiện 13 DVC /25 DVC thiết yếu theo Đề án 06; tăng cường đầu tư trang thiết bị, máy móc, bố trí nguồn nhân lực phục vụ thực hiện nhiệm vụ Đề án 06; trong lĩnh vực y tế đã ứng dụng các tiện ích của thẻ CCCD trong khám chữa bệnh; Các đơn vị trường học phối hợp với VNPT Quảng Trị triển khai thực hiện ứng dụng thanh toán điện tử …

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện Đề án 06 của thành phố vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế: việc triển khai thực hiện các DVCTT  đặc biết đối với  các DVCTT thuộc thẩm quyền trong danh mục 25 dịch vụ công thiết yếu của Đề án 06 còn hạn chế, tỷ lệ hồ sơ giải quyết còn thấp; trang thiết bị phục vụ cho Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả thành phố và các phường chưa đồng bộ; việc ứng dụng 07 phương thức thay thế sổ hộ khẩu, sổ tạm trú trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính chưa đảm bảo...

Kết luận buổi làm việc đồng chí Lê Hữu Phước - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Phó Trưởng đoàn kiểm tra đánh giá cao những kết quả đã đạt được của thành phố Đông Hà trong việc triển khai Đề án 06 trên địa bàn thành phố, đồng thời nhấn mạnh thêm một số nội dung UBND thành phố cần tập trung chỉ đạo trong thời gian tới như: tiếp tục đầu tư trang thiết bị, máy móc cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố và các phường nhằm phục vụ tốt hơn công tác giải quyết thủ tục hành chính tại nói chung và thực hiện nhiệm vụ Đề án 06 nói riêng; tăng cường công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện có hiệu quả 07 phương thức thay thế sổ hộ khẩu, số tạm trú giấy trong giải quyết thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị định số 104/2022/NĐ-CP của Chính phủ; đẩy mạnh ứng dụng dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính; thực hiện số hoá và ký số hồ sơ và kết quả trong giải quyết thủ tục hành chính; triển khai thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia…, từ đó góp phần khắc phục những tồn tại hạn chế trong công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số; nâng cao chỉ số cải cách hành chính và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của thành phố trong năm 2023.

Đức Minh – Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND thành phố

Các tin khác
Hình ảnh

Thống kê truy cập

  • Đang online 1

  • Hôm nay 125

  • Tổng cộng 2.898.283