UBND thành phố tổ chức cuộc họp giải quyết các vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính về đất đai

16:24, Thứ Tư, 1-11-2023

Ngày 26/10/2023, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phạm Văn Dũng chủ trì cuộc họp về giải quyết các vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính về đất đai. Tham dự buổi làm việc có đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố (Chi nhánh VPĐKĐĐTP), Chi cục thuế khu vực Đông Hà - Cam Lộ; đại diện lãnh đạo các đơn vị thành phố: Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra, Phòng Tư pháp; đại diện lãnh đạo và công chức Địa chính - Xây dựng UBND các phường.

Đ/c Phạm Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo buổi họp

Trong thời gian vừa qua, các vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính về đất đai đã được lãnh đạo UBND thành phố đặc biệt quan tâm. UBND thành phố đã có nhiều văn bản chỉ đạo như Công văn số 278/UBND-PTNMT ngày 22/02/2019 về việc xác nhận nguồn gốc, thời điểm và quá trình sử dụng đất; Công văn số 2805/UBND-PTNMT ngày 27/12/2021 về việc chấn chỉnh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... Việc giải quyết về thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố cơ bản được thực hiện đúng trình tự, thủ tục quy định. Tuy nhiên, qua quá trình thực hiện vẫn còn có một số vụ việc chưa đúng quy định, cần chấn chỉnh kịp thời.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố đã đã báo cáo những vấn đề liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính về đất đai cần khắc phục kịp thời. Đề xuất các giải pháp giải quyết thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu trên địa bàn thành phố Đông Hà; việc tiếp nhận, trả hồ sơ liên quan đến thủ tục hành chính về đất đai; vấn đề chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân...

Sau khi lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố báo cáo, các thành viên tham dự họp đã tiến hành thảo luận. Buổi thảo luận diễn ra sôi nổi, thẳng thắn, đi thẳng vào vấn đề. Kết quả, nhiều nội dung đã được tháo gỡ, thống nhất.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố Phạm Văn Dũng nhấn mạnh trọng thời gian tới đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các phường nâng cao vai trò, trách nhiệm hơn nữa trong việc giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai, vừa đảm bảo thời gian thực hiện, vừa đảm bảo theo các quy định của pháp luật. Đề nghị lãnh đạo UBND các phường tập trung chỉ đạo công chức Địa chính - Xây dựng trong việc xác nhận nguồn gốc, thời điểm và quá trình sử dụng đất phục vụ công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác GPMB; việc xác nhận hồ sơ phải căn cứ trên cơ sở kiểm tra, rà soát, đối chiếu hồ sơ, dữ liệu đất đai qua các thời kỳ; thực hiện đúng quy định của pháp luật và đúng với hiện trạng sử dụng đất. Trường hợp phải tổ chức lấy ý kiến khu dân cư thì yêu cầu phải thực hiện đúng trình tự, thủ tục và quy định của pháp luật. Yêu cầu Bộ phận Một cửa thành phố khi tiếp nhận hồ sơ phải kiểm tra, rà soát đảm bảo theo quy định pháp luật; nếu hồ sơ không đúng thành phần, không đủ số lượng thì hướng dẫn công dân thực hiện, không tiếp nhận lại hồ sơ do Chi nhánh VPĐKĐĐTP chuyển trả lại không đúng quy định. Đề nghị Chi nhánh VPĐKĐĐTP trước khi tiếp nhận hồ sơ phải kiểm tra, rà soát, thẩm tra đầy đủ thông tin, thành phần hồ sơ./.

Vũ Trung Kiên – Văn phòng HĐND và UBND thành phố.

Các tin khác
Hình ảnh

Thống kê truy cập

  • Đang online 5

  • Hôm nay 1967

  • Tổng cộng 3.090.421