UBND tỉnh tổ chức làm việc với thành phố Đông Hà để đánh giá giữa nhiệm kỳ và năm 2023 về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh

16:33, Thứ Sáu, 24-11-2023

Chiều ngày 13/11/2023, UBND tỉnh Quảng Trị đã tổ chức buổi làm việc với thành phố Đông Hà về đánh giá giữa nhiệm kỳ và năm 2023 về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh.

Chủ trì phiên làm việc có các đồng chí Võ Văn Hưng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Hà Sỹ Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ (UVBTV) Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đồng chí Hoàng Nam - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì buổi làm việc. Tham dự phiên làm việc về phía tỉnh có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành cấp tỉnh.

Dự làm việc ở thành phố có đồng chí Lê Quang Chiến - UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, đồng chí Hồ Sỹ Trung - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thành phố.

Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Hồ Sỹ Trung - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố cho biết: Trong điều kiện kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, đặc biệt do tác động của dịch bệnh Covid-19, song với nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, tình hình kinh tế của thành phố có bước chuyển biến tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 11,29% năm; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng; thương mại dịch vụ khẳng định là lĩnh vực mũi nhọn, công nghiệp là động lực, nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị, sản xuất hàng hóa. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn thành phố trong 02 năm (2021-2022) đạt 11.756 tỷ đồng, tăng bình quân 28,8%/năm. Thu ngân sách trên địa bàn đạt được kết quả tích cực, tổng thu ngân sách trên địa bàn sau khi loại trừ tiền sử dụng đất tăng bình quân giai đoạn 2021-2022 là 31,2%/năm, đặc biệt năm 2022 là năm đầu tiên thành phố đã tự cân đối được chi thường xuyên theo tiêu chí đô thị loại II. Công tác quy hoạch, quản lý đô thị và phát triển không gian, kiến trúc cảnh quan được chú trọng triển khai thực hiện; huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, công tác trang trí đường phố kết hợp chỉnh trang đô thị đã được quan tâm thực hiện từ đó làm cho bộ mặt đô thị ngày càng khang trang, sáng - xanh - sạch - đẹp. Lĩnh vực văn hóa xã hội phát triển khá toàn diện; quan tâm chăm lo, phát triển giáo dục - đào tao, văn hóa và thể dục thể thao; bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của Nhân dân và chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình; đảm bảo an sinh xã hội. Củng cố xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân ngày càng vững chắc; xây dựng lực lượng vũ trang trong sạch vững mạnh.

Nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới được thành phố Đông Hà xác định là tiếp tục phát triển kinh tế theo hướng bền vững, huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư; Nâng cao chất lượng công tác quản lý đô thị; xây dựng kết cấu hạ tầng và chỉnh trang đô thị đồng bộ đạt tiêu chí đô thị loại II, hướng đến xây dựng thành phố thông minh; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; phát triển văn hóa, xây dựng văn minh đô thị; đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh và chuyển đổi số; đảm bảo quốc phòng - an ninh, đảm bảo an ninh chính trị, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội…

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố  Hồ Sỹ Trung báo cáo tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, lãnh đạo thành phố Đông Hà đã nêu các kiến nghị, đề xuất đến UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban ngành ưu tiên bố trí, phân bổ nguồn ngân sách địa phương, nhất là trong kế hoạch đầu tư công trung hạn của tỉnh và nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ; tạo điều kiện thuận lợi để thành phố Đông Hà thu hút các nguồn vốn ODA nhằm triển khai các dự án có quy mô lớn, mang tính đột phá, mở rộng không gian đô thị; tiếp tục rà soát, điều chuyển, đẩy mạnh phân cấp quản lý thuế đối với một số doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố có nguồn thu ổn định cho Chi cục thuế khu vực Đông Hà - Cam Lộ quản lý thu thuế; hoàn thành Đề án rà soát quỹ đất công ích và các loại đất nông nghiệp khác do cấp xã quản lý trên địa bàn toàn tỉnh, làm cơ sở cho UBND cấp huyện triển khai quản lý sử dụng theo quy định; tổ chức kiểm tra, đánh giá hiệu quả của dự án để có phương án chấm dứt dự án, thu hồi diện tích đất đã cho thuê đối với các trường hợp dự án đã ngừng hoạt động trong thời gian dài, các dự án không thực hiện, để thu hút đầu tư đối với các nhà đầu tư khác có nhu cầu trên địa bàn thành phố; quan tâm ưu tiên phân bổ biên chế cho UBND thành phố…

Bí thư Thành ủy Lê Quang Chiến phát biểu tại buổi làm việc

Tham gia ý kiến phát biểu, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành đã phân tích, chỉ ra những lợi thế, điểm mạnh cần phát huy của Thành phố và cũng chỉ ra những điểm bất lợi, hạn chế cần khắc phục để giúp Đông Hà phát triển toàn diện hơn trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của lãnh đạo thành phố Đông Hà trong việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua với nhiều kết quả đáng ghi nhận. Về nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng đề nghị thành phố Đông Hà cần tập trung thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế đô thị theo hướng thương mại, dịch vụ giữ vai trò chủ đạo. Rà soát, xây dựng danh mục các dự án kêu gọi đàu tư trến lĩnh vực dịch vụ, ưu tiên bố trí quỹ đất phát triển thương mại theo quy hoạch; khai thác, phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế để đẩy nhanh tốc độ phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trở thành ngành kinh tế động lực; gắn phát triển công nghiệp với bảo vệ môi trường, cảnh quan đô thị. Tiếp tục phấn đấu duy trì chỉ tiêu thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân hàng năm trên 15%/năm (sau khi loại trừ thu tiền đấu giá quyền sử dụng đất), đảm bảo tự cân đối thu - chi ngân sách hàng năm theo tiêu chí đô thị loại II. Sớm hoàn thiện Đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 các phường theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đông Hà đến năm 2045. Tranh thủ mọi nguồn lực, tạo sự đột phá trong đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật đồng bộ gắn với xây dựng đô thị thông minh, tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí đô thị loại II. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Phát triển đô thị ven biển miền Trung hướng đến tăng trưởng xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố từ nguồn vốn vay AFD. Tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo, tập trung tháo gỡ vướng mắc, tồ chức đối thoại với người dân để thuyết phục vận động người dân đồng thuận trong công tác giải phóng mặt bằng. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục ở các cấp học; chú trọng giáo dục toàn diện và công tác bồi dưỡng, đào tạo học sinh giỏi, học sinh năng khiếu. Quan tâm giải quyết kịp thời các chế độ chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội; thực hiện tốt công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em; huy động có hiệu quả nguồn lực thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia thuộc lĩnh vực xã hội. Sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả, tăng cường quản lý chặt chẽ biên chế công chức, viên chức với tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan, đơn vị. Tích cực xử lý, giải quyết khiếu nại tố cáo ngay từ cơ sở; chủ động giải quyết và xử lý hiệu quả các trường họp khiếu nại đông người, phức tạp; giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, kéo dài. Đảm bảo quốc phòng - an ninh, đối ngoại, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn giao thông, trật tự công cộng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Về các kiến nghị đề xuất của thành phố Đông Hà, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng giao các sở, ban ngành liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền xem xét, hỗ trợ thành phố theo lộ trình, phù hợp với khả năng cân đối ngân sách; đồng thời đề nghị trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, các sở, ban, ngành cấp tỉnh cần chủ động tham mưu, đề xuất UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của thành phố.

Nhật Linh - Văn phòng HĐND và UBND thành phố

Các tin khác
Hình ảnh

Thống kê truy cập

  • Đang online 1

  • Hôm nay 72

  • Tổng cộng 2.771.883